آدرس :

مشهد ، چهار راه شهدا - بازار مرکزی - فاز 1 - واحد 311

تلفن:

+98 (51) 32288038

+98 (51) 32257855

پست الکترونیک: