آزمون استخدامی برگزار شد

<p><strong>آزمون استخدامی تامین نیروی نگهبان موسسه همیاران فهیم توس جهت پست های انتقال نیروی فوق توزیع استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در مورخه 31/06/1396 با حضور مدیر عامل محترم موسسه و ناظرین در محل موسسه عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان برگزار شد .</strong></p> <p><strong>داوطلبان آزمون در این مرحله به تعداد 100 سوال عمومی و اختصاصی در مدت 150 دقیقه پاسخ دادند . آزمون رأس&zwnj; ساعت&zwnj; </strong><strong>9 </strong><strong>صبح شروع و ساعت 30/11 دقیقه خاتمه یافت . پذیرفته&zwnj;شدگان در این آزمون در مراحل بعد باید مصاحبه و تست های ورزشی و آمادگی جسمانی را نیز با موفقیت سپری کنند . </strong></p> <p><strong>نتایج اولیه و سه برابر ظرفیت بزودی و از طریق همین سایت به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید . </strong></p>
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق
تداوم آموزش و آزمون از نگهبانان زایر شهر رضوی
تداوم آموزش و آزمون از نگهبانان مدیریت حفاظت و اجراییات آستان قدس رضوی