اعلام زمان تکمیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون

<p><strong><span style="font-size: 14pt;">پذیرفته شدگان لازم است مطابق تاریخ و ساعات ذکر شده در در قسمت مربوطه سایت موسسه جهت تکمیل پرونده اداری خود به دفتر موسسه همیاران فهیم توس به آدرس مشهد چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک واحد 311 مراجعه نمایند . لازم به یادآوری است عدم مراجعه در تاریخ های ذکر شده به منزله انصراف از سایر مراحل می باشد . خواهشمند است تا قبل از ساعت 9 صبح به دفتر موسسه مراجعه نمایید . </span></strong></p>
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق
تداوم آموزش و آزمون از نگهبانان زایر شهر رضوی
تداوم آموزش و آزمون از نگهبانان مدیریت حفاظت و اجراییات آستان قدس رضوی