انجام مصاحبه حضوری

به اطلاع ثبت نام کنندگان محترم می رساند مصاحبه حضوری جهت جذب نیروی نگهبان معدن اسفراین روز سه شنبه 30 دی ماه 1399 از ساعت 8 صبح برگزار می گردد . شرکت در مصاحبه الزامی بوده و عدم شرکت به منزله انصراف می باشد . زمان و مکان مصاحبه به کلیه ثبت نام کنندگان محترم از طریق پیامک اطلاع رسانی شده است . آدرس مکان مصاحبه : اسفراین - بعد از فرمانداری جنب اداره صنعت و معدن نبش خیابان شیخ آذری 8 .
آموزش ضمن خدمت نگهبانان شرکت برق منطقه ای خراسان
آموزش ضمن خدمت نگهبانان زائر سرا و زائر شهر رضوی
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق