"اعلام نتایج اولیه دعوت شدگان به آزمون آمادگی جسمانی"

اسامی دعوت شدگان به آزمون آمادگی جسمانی اعلام گردید . لازم است پذیرفته شدگان راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 10 دیماه 1398 در محل سالن ورزشی 22 بهمن دانشگاه فردوسی حضور بهم رسانند . همراه داشتن کارت ملی ، کفش و لباس ورزشی مناسب الزامی می باشد . حضور پذیرفته شدگان در ساعت و مکان اعلام شده الزامی و عدم شرکت به منزله انصراف از ادامه مراحل می باشد . شرکت کنندگان می توانند جهت مشاهده نتایج اولیه به منو "اعلام نتایج اولیه دعوت شدگان به آزمون آمادگی جسمانی" در بالای صفحه مراجعه نمایند .
<div class="c12" style="text-align: center;"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18pt;"><strong> اسامی دعوت شدگان به آزمون آمادگی جسمانی اعلام گردید . لازم است پذیرفته شدگان راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 10 دیماه 1398 در محل سالن ورزشی 22 بهمن دانشگاه فردوسی حضور بهم رسانند . همراه داشتن کارت ملی ، کفش و لباس ورزشی مناسب الزامی می باشد . حضور پذیرفته شدگان در ساعت و مکان اعلام شده الزامی و عدم شرکت به منزله انصراف از ادامه مراحل می باشد .<br />شرکت کنندگان می توانند جهت مشاهده نتایج اولیه به منو "اعلام نتایج اولیه دعوت شدگان به آزمون آمادگی جسمانی" در بالای صفحه مراجعه نمایند .</strong></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </div>
آموزش ضمن خدمت نگهبانان شرکت برق منطقه ای خراسان
آموزش ضمن خدمت نگهبانان زائر سرا و زائر شهر رضوی
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق