اعلام اسامی دعوت شدگان به دوره آموزش

اسامی دعوت شدگان به دوره آموزشی به شرح جدول پیوست اعلام می گردد . از آنجایی برای شرکت در دوره آموزشی پوشیدن لباس فرم الزامی است لازم است دعوت شدگان راس ساعت 8 صبح فردا پنج شنبه 1398/03/30 با به همراه داشتن مدارک لازم ذکر شده در محل دفتر موسسه به آدرس چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک واحد 311 حضور بهم رسانند . لازم به تذکر است بکار گیری افراد مستلزم قبولی در دوره آموزشی و ارائه گواهی سلامت جسمانی می باشد و این اطلاعیه به منزله بکارگیری دعوت شدگان نمی باشد . مدارک لازم : 1 - اصل شناسنامه و یک برگ تصویر آن 2 - اصل کارت ملی و یک برگ تصویر آن 3 - اصل مدرک تحصیلی و یک برگ تصویر آن 4 - یک قطعه عکس 4*3 جدید
<div class="c12" style="text-align: center;"> <p style="text-align: right;"><strong>اسامی دعوت شدگان به دوره آموزشی &nbsp;به شرح جدول پیوست اعلام می گردد . از آنجایی برای شرکت در دوره آموزشی پوشیدن لباس فرم الزامی است لازم است دعوت شدگان راس ساعت 8 صبح فردا پنج شنبه 1398/03/30 با به همراه داشتن &nbsp;مدارک لازم ذکر شده در محل دفتر موسسه به آدرس چهارراه شهدا بازار مرکزی فاز یک واحد 311 حضور بهم رسانند . لازم به تذکر است بکار گیری افراد مستلزم قبولی در دوره آموزشی و ارائه گواهی سلامت جسمانی می باشد و این اطلاعیه به منزله بکارگیری دعوت شدگان نمی باشد .</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>مدارک لازم &nbsp;:</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>1 - اصل شناسنامه و یک برگ تصویر آن</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>2 - اصل کارت ملی و یک برگ تصویر آن</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>3 - اصل مدرک تحصیلی و یک برگ تصویر آن</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>4 - یک قطعه عکس 4*3 جدید</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>
آموزش ضمن خدمت نگهبانان شرکت برق منطقه ای خراسان
آموزش ضمن خدمت نگهبانان زائر سرا و زائر شهر رضوی
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق