دعوت به همکاری

<p><strong>موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی همیاران فهیم توس از بین داوطلبان متقاضی شغل نگهبانی با مدرک تحصیلی دیپلم ( تمامی رشته ها ) از طریق برگزاری آزمون کتبی ، آمادگی جسمانی و مصاحبه حضوری جهت تامین نیروی نگهبان تعدادی از پست های انتقال نیروی فوق توزیع استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی دعوت به همکاری می نماید . جهت کسب اطلاعات</strong><strong> بیشتر و ثبت نام از تاریخ 96/6/19 تا 96/6/21 به سایت </strong><a href="http://www.fahimtoos.ir"><strong>www.fahimtoos.ir</strong></a><strong> مراجعه فرمایید .</strong></p>
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق
تداوم آموزش و آزمون از نگهبانان زایر شهر رضوی
تداوم آموزش و آزمون از نگهبانان مدیریت حفاظت و اجراییات آستان قدس رضوی